Kolizijos

Paroda „Kolizijos“ pristato atviras konfrontacijas su sistema: individualias ir kolektyvines iniciatyvas, drąsią ir ryžtingą veiklą (protestus, streikus ir šokiruojančiai įžūlius poelgius), kuri turėjo aiškią politinę potekstę ir buvo pastebima to meto režimo ir visuomenės.

Luxemburg-Liebknechto eisenos opozicija su savadarbiais p...
Ekologiniai protestai prieš chlorino užterštumą Rusėje
Žmogaus teisių aktyvistai ir pagalbos kontrabandininkai C...
Bratislava garsiai
Žvakių demonstracija 1988 m. kovo 25 d. Bratislavoje
Valstybės saugumo dokumentai: paslaptys ir jų viešinimas
Protestai prieš Čekoslovakijos-Vengrijos užtvankos Dunoju...
Alla Horska
Turkų bendruomenės pasipriešinimas Bulgarijoje
Interviu su Shukrija Gashi
Stasi tarnybos dokumentų paviešinimas
Sovietų Moldovos KGB, Gheorgho Muruziuco Rumunijos vėliav...
Slaptai nufotografuota nuotrauka Beleno priverstinių darb...
Skelbimas kviečiantis į bendrą studentų streiką Zagrebo u...
Paulo Gomos asmeninių ryšių schema, 1977 m. balandžio 1 d.
Istvánas Varga. Pro Domo Dei, 1990
Árpádas Gönczas
Romo Kalantos KGB albumas
Plakatas „Daugiau jokių tuščių pažadų iš kaimynų“
Matthias Domaschkas (1957-1981)