filtrai ˆ
 temos
 alternatyvios švietimo formos
 alternatyvūs gyvenimo būdai ir pasipriešinimas kasdienybėje
 atsisakiusieji tarnauti kariuomenėje dėl įsitikinimų
 avangardas, neo avangardas
 cenzūra
 demokratinė opozicija
 disidentai partijoje
 emigracija/egzilis
 etninis judėjimas
 filmas
 filosofinės/ teorinės srovės
 gamtos apsauga
 jaunimo kultūrta
 kritinis mokslas
 liaudies kultūra
 literatūra ir literatūros kritika
 mažumų judėjimai
 medijos menas
 mokslinė kritika
 moterų judėjimas
 muzika
 nepriklausoma žurnalistika
 pogrindinė kultūra
 populiarioji kultūra
 religinė veikla
 samizdatas
 sekimas
 socialiniai judėjimai
 studentų judėjimas
 taikos judėjimas
 tautiniai judėjimai
 tetras ir kitos scenos meno rūšys
 totalitarinių/autoritarinių režimų represijas pergyvenę asmenys
 vaizduojamasis menas
 vizualieji menai
 žmogaus teisių judėjimas
 turinio tipas
 šalis
 geografinė aprėptis
 kalba
 internetinė prieiga
Visi A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
22 rastos kolekcijos
Įrašų skaičius puslapyje:       1 2 3 4 5 kitas puslapis »»
Kolekciją sudaro daugiau nei 500 įrašytų ir keliasdešimt transkribuotų interviu su Lietuvos sąjūdžio dalyviais, disidentais ir buvusiais nomenklatūros veikėjais. Interviu surinkti ir medžiaga susisteminta vykdant mokslinius projektus 2009-2015 metais.
The Großhennersdorf environmental library, founded in 1987, and its accompanying Civic Movement Archive stand as a testament to the opposition in the GDR occurring outside of large urban areas. Due to its proximity to both Poland, and the ČSSR, transnational influences are readily visible.